Nota legal:


1. Informació legal.

Les presents disposicions regulen l'ús del servei d'aquesta web que Restaurant el Naguabo S.L. (en endavant, Naguabo) posa a disposició dels seus usuaris. Naguabo té el seu domicili social al Carrer Joan Prim, 1, 08401 Granollers (Barcelona - Espanya). Telèfon 938707848 amb NIF número B60478674 i està inscrita en Registre Mercantil de Barcelona, Tom 26.690, Foli 131, Full B-106.175, Inscripció primera. L'accés a aquesta pàgina és gratuït, els serveis que presta Naguabo amb caràcter general, tenen el preu que s'indiqui en la corresponent oferta comercial estipulada en cada cas amb el client, i en cap cas s'ofereixen o presten a través del servei d'aquesta pàgina web. La utilització del web atribueix la condició d'usuari de la web (d'ara endavant, el "Usuari") i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Web té una durada limitada al moment en que l'Usuari es trobi connectat a la mateixa.

2. Drets de Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts d'aquesta web, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "Continguts"), són propietat intel·lectual del Naguabo o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web. Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat del Naguabo o tercers, sense que pugui entendre que l'accés a la web atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

3. Condicions d'ús del web.

A.- Sobre l'Ús.

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte de la Web de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L'Usuari respondrà enfront de Naguabo o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. Queda expressament prohibit l'ús de la web amb finalitats lesives de béns o interessos del Naguabo o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) del Naguabo o de tercers.

B.- Sobre els Continguts.

L'Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s'escau puguin ser d'aplicació de conformitat amb el que disposa l'apartat 1. Amb caràcter merament enunciatiu, l'Usuari d'acord amb la legislació vigent haurà d'abstenir de: Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per Naguabo o per qui ostenti la titularitat dels drets d'explotació si és el cas. Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part l'usuari o d'un tercer. Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants de la Web així com de les bases de dades que Naguabo posi a disposició dels Usuaris.

4. Exclusió de responsabilitat.

A.- Sobre la informació.

L'accés a la web no implica de cap manera l'obligació per part del Naguabo de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de les dades subministrades a través de la mateixa. Els continguts d'aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació de cap servei d'assessorament o consultoria de cap tipus. Naguabo no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada a la Web ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a la Web.

B.- Dels serveis.

L'accés a la web no implica l'obligació per part del Naguabo de controlar l'absència de virus o qualsevol altre programa o sistema nociu. Corresponent a l'Usuari la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos. Naguabo no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei de la web.

C.- De la disponibilitat de la Web.

L'accés a la Web requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a Naguabo. Per tant, els serveis proveïts a través del web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles per als usuaris. Naguabo no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

5. Legislació aplicable.

El present Avís Legal i les seves conseqüències es regiran en tot cas per la legislació espanyola o europea que estigui en vigor en cada moment.


© 2019 - Tots els drets reservats - Restaurant el Naguabo S.L.