Clàusula informativa del formulari de contacte:

En cumplimient de l'establert a la Lley Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l'informem que les seves dades personals poden ser incorporades en un fitxer responsable de Naguabo restaurant S.L.

Naguabo restaurant no ven, lloga o posa a disposició de terceres persones les dades personals proporcionades. Per dades personals s'entenen el nom, adreça, número de telèfon o fax i adreça de correu electrònic de l'usuari. Amb el seu permís, Naguabo restaurant podrà fer ús d'aquesta informació per a: enviament de publicacions o d'altres tipus de correspondència per correu postal ordinari o correu electrònic.

Per a exercir els drets que reconeix la llei, com el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, dirigeixi un escrit a:


Restaurant el Naguabo S.L.
Carrer Joan Prim, 1
08401 GRANOLLERS (Barcelona)

Tel. (+34) 93 8707848© 2017 - Tots els drets reservats - Naguabo restaurant S.L.